Stad Oostende

Voorlichtingsdienst

In deze kalender van activiteiten en evenementen presenteren wij u een overzicht van wat er de volgende dagen in Oostende allemaal te doen en te beleven valt. Deze activiteiten worden ofwel door het Stadsbestuur georganiseerd of werden door de organisatoren aan ons meegedeeld. Wijzigingen zijn altijd mogelijk.

Alle activiteiten zijn in principe toegankelijk voor iedereen. Voor sommige activiteiten dient u wel een bijdrage of toegangsgeld te betalen. Voor sommige activiteiten moet u vooraf inschrijven. Dit wordt dan uitdrukkelijk vermeld.

Geregeld worden er in Oostende ook cursussen georganiseerd die over meer dan één dag lopen. In dat geval vermelden we enkel de eerste cursusdag. De gegevens over de overige cursusdagen kan u telefonisch aanvragen bij de organisator.

Als u zelf één of andere activiteit organiseert die u openstelt voor een breed publiek kan u ons dat laten weten.

Vermelden we nog dat u op de Voorlichtingsdienst ook meer informatie kunt krijgen over de Oostendse vrijetijdsverenigingen (cultuur, jeugd, sport, hobby, vorming,...) en -faciliteiten.

U bent er altijd welkom !

"Uit in Oostende" is gratis verkrijgbaar in het Stadhuis, in het Toerismebureau en in de P.O.B. Stadsbibliotheek.

Wie de kalender voortaan thuis toegestuurd wenst te krijgen, kan er een jaarabonnement op nemen tegen de kostprijs van 900 fr. U krijgt dan niet enkel de kalender, maar ook de thematische kalenders (muziek, toneel, sport,...) op het ogenblik dat ze verschijnen.

Voor meer inlichtingen :

Voorlichtingsdienst

kantoor 131 op de eerste verdieping
Stadhuis, Vindictivelaan 1
tel. 059/80.55.00, toestelnr. 2141 of 2142.
Email : stadsbestuur@oostende.net

De openingstijden op een rijtje :
 maandag  van 09.00 tot 16.00 uur
 dinsdag van 09.00 tot 16.00 uur
woensdag  van 09.00 tot 16.00 uur
donderdag van 09.00 tot 11.30 uur en van 17.00 tot 20.00 uur
vrijdag  van 09.00 tot 13.00 uur

© 2000 DAYTONA INTERNET SOLUTIONS
last modified 07-03-2000

webmaster@oostende.net